en English
0 0,00

Login

O Ancestrum

Dlaczego Ancestrum
Dowiedz się, dlaczego warto wybrać nas…

Kup teraz Ancestrum
Pobierz teraz nasz test z najlepszą zniżką

Kup Ancestrum z surowymi danymi
Czy masz już plik z surowymi danymi?

l

Zarejestruj swój zestaw
Jeśli już wykonałeś test, kliknij tutaj

i

Instrukcje
Tutaj znajdziesz proste kroki, aby otrzymać raport

Kontakt
Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań

Nasz test

Pochodzenie geograficzne
Cała Twoja przeszłość na mapie…

Pochodzenie etniczne. Przodkowie.

Pochodzenie etniczne
Jakie pochodzenie etniczne dominuje w Twoim DNA?

Historyczne pochodzenie. Przodkowie.

Historyczne pochodzenie
Najbardziej prawdopodobne pochodzenie twoich przodków

Haplogrupa matek. Przodkowie.

Haplogrupa matczyna
Mutacje mitochondrialnego DNA

Haplogrupa ojcowska. Przodkowie.

Haplogrupa ojcowska
Mutacje DNA chromosomu Y

Dopasowywanie DNA gwiazd. Przodkowie.

Dopasowywanie DNA gwiazd
Odkryj postacie, z którymi dzielisz rodowód

Pochodzenie neandertalskie. Przodkowie.

Neandertalczyk DNA
Kontrast DNA ze stanowiskami archeologicznymi

Sekcje prawne

NOTA PRAWNA
(IDENTYFIKACJA USŁUGODAWCY)

 

Zgodnie z obowiązkiem informacji ogólnych zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego przystępujemy do podania danych identyfikacyjnych usługodawcy oferowanego za pośrednictwem tej strony internetowej:

Właściciel serwisu: „PROJEKT DNA, SL”, który w tym serwisie działa pod nazwą handlową „ANCESTRUM”.

Adres: Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046)
Adres e-mail: [email chroniony]
Telefon: + 34 910 059 099
Pełnomocnik ds. ochrony danych: [email chroniony]
Szczegóły jego rejestracji w Rejestrze Handlowym: Rejestr Handlowy w Madrycie, tom 42954, folio 1, strona M-759273.
Numer Identyfikacji Podatkowej: B-02884526
Ceny: ceny produktów i usług oferowanych przez „THE DNA PROJECT, SL” pod nazwą handlową „ANCESTRUM” podane są na stronie internetowej firmy, https://ancestrum.com, należycie przestrzegając wymogów prawnych stałego, łatwego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu.

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://ancestrum.com/legal-es/#section|0 

WARUNKI KORZYSTANIA
www.ancestrum.com

 

„THE DNA PROJECT, SL” (dalej DNA Project) jest właścicielem strony internetowej www.ancestrum.com, w której działa pod nazwą handlową „ANCESTRUM” i zajmuje się wykonywaniem badań DNA i raportów genetycznych, które komercjalizuje się pod marką „Ancestrum” zarówno w sprzedaży detalicznej, poprzez sprzedaż bezpośrednią konsumentom końcowym, jak i poprzez własną sieć dystrybutorów.
Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, DNA Project dostarcza jasne, zrozumiałe i jednoznaczne informacje na temat warunków korzystania z tej strony internetowej.
Niniejszy dokument określa warunki użytkowania i reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem URL www.ancestrum.com (zwanej dalej „stroną internetową” lub „stroną internetową”).

 

I. AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY

Dostęp do tej witryny jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając ze strony internetowej, odwiedzający staje się użytkownikiem (zwanym dalej „użytkownikiem”) i oznacza pełną, całkowitą i bezwarunkową akceptację każdego z WARUNKÓW KORZYSTANIA zawartych w niniejszym dokumencie, ważne i skuteczne jak każda pisemna i podpisana umowa.
Ich przestrzeganie i przestrzeganie będą egzekwowane wobec każdej osoby uzyskującej dostęp, przeglądającej lub korzystającej ze strony internetowej.
Jeśli nie zgadzasz się z określonymi warunkami, nie otwieraj ich, nie przeglądaj ani nie używaj ich.

 

II. CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU I JEGO ZMIANA

Niniejszy dokument reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej, bez uszczerbku dla tego, że DNA Project zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wymaganych do jego dostępu lub użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia.
Zmiany w warunkach niniejszego dokumentu będą publikowane w tej samej formie, w jakiej się pojawiają, lub za pośrednictwem dowolnego rodzaju komunikacji skierowanej do użytkowników.
Tymczasowa ważność tego dokumentu zbiega się zatem z momentem jego ujawnienia, aż do jego całkowitej lub częściowej modyfikacji, kiedy to zmodyfikowany dokument zacznie obowiązywać.
Dostęp, nawigacja i korzystanie z serwisu po wejściu w życie modyfikacji lub zmian oznacza akceptację.
Ponieważ niniejsze WARUNKI KORZYSTANIA mogą podlegać zmianom i aktualizacjom, wersja opublikowana przez DNA Project może być inna za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, a zatem użytkownik musi zapoznać się z WARUNKAMI KORZYSTANIA za każdym razem, gdy wchodzi na stronę internetową.

 

 

III. UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA

DNA Project (w celu jego identyfikacji patrz INFORMACJA PRAWNA), jako odpowiedzialny za serwis, udostępnia użytkownikom SERWIS UŻYTKOWNIKA, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:6-XNUMX:XNUMX, w którym będzie zwracał należytą uwagę na wszystkie zapytania, reklamacje i sugestie zgłoszone w związku ze świadczeniem takiej usługi.
W szczególności kanałem komunikacji będzie następujący adres e-mail: [email chroniony]
DNA Project odpowie na otrzymane skargi lub zapytania tak szybko, jak to możliwe.

 

 

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ DO STRONY INTERNETOWEJ I JEJ TREŚCI

DNA Project jest właścicielem lub w jego przypadku posiada odpowiednie licencje dotyczące praw do eksploatacji własności intelektualnej i przemysłowej serwisu, a także wszystkich treści w nim oferowanych, w tym między innymi samej platformy, teksty, fotografie lub ilustracje, logo, znaki towarowe, grafiki, projekty, interfejsy lub jakiekolwiek inne informacje lub treści i usługi dostępne za jego pośrednictwem.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp, przeglądanie i korzystanie z witryny przez użytkownika oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowite lub częściowe przeniesienie takich praw przez DNA Project. Wchodząc na stronę, użytkownik nabywa prawo do korzystania z treści i/lub usług strony internetowej w zakresie krajowym i wyłącznie w celu korzystania z usług świadczonych zgodnie z niniejszym dokumentem.

Odniesienia do znaków towarowych lub nazw handlowych lub innych znaków wyróżniających, niezależnie od tego, czy są własnością DNA Project, czy stron trzecich, oznaczają zakaz ich używania bez zgody DNA Project lub ich prawowitych właścicieli. W żadnym momencie, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na piśmie przez DNA Project, dostęp, przeglądanie lub korzystanie z serwisu lub jego zawartości nie daje użytkownikowi prawa do znaków wyróżniających w nim zawartych.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do zawartości serwisu są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, publiczne komunikowanie, udostępnianie, przekształcanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części treści zawartych na stronie internetowej, w celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody DNA Project lub, w stosownych przypadkach, właściciela odpowiednich praw.

Podobnie zabrania się usuwania lub manipulowania oznaczeniami praw autorskich lub innymi informacjami, które identyfikują posiadaczy praw do zawartości strony internetowej, a także technicznych urządzeń zabezpieczających, cyfrowych odcisków palców lub jakichkolwiek innych mechanizmów ochrony lub informacji w nich zawartych.

 

V. HIPERŁĄCZA

A) Hiperłącza do strony internetowej DNA Project na innych platformach i stronach internetowych lub w sieciach społecznościowych.

Utworzenie hiperłącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia powiązania między DNA Project a właścicielem strony internetowej, na której zostało utworzone, ani akceptacji i zatwierdzenia przez DNA Project jej treści lub usług.

Użytkownicy i ogólnie ci, którzy zamierzają utworzyć hiperłącza między swoją witryną a niniejszą witryną, muszą przestrzegać następujących zasad:

1.) Uprzednia zgoda DNA Project nie jest wymagana, gdy hiperłącze umożliwia jedynie dostęp do strony głównej, tak aby w żaden sposób jej nie powielać. Każda inna forma hiperłącza wymaga pisemnej zgody DNA Project.
2ª) Zabronione są hiperłącza do stron zawierających tematy, nazwy, materiały, informacje lub treści, które są nielegalne, niedozwolone, zniesławiające lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.
3.) Żadne ramki nie będą tworzone na tej stronie internetowej lub na tej stronie internetowej.
4. Nie należy składać żadnych fałszywych, niedokładnych lub obraźliwych oświadczeń lub wskazówek dotyczących tej witryny lub dostarczanych przez nią treści, ani też o DNA Project, jego dyrektorach, pracownikach, współpracownikach lub osobach związanych z witryną z jakiegokolwiek powodu, ani o jej użytkownikach.
5ª) Nie należy stwierdzać ani sugerować, że DNA Project autoryzował hiperłącze lub że nadzorował lub w jakikolwiek sposób założył treści oferowane lub udostępniane przez witrynę internetową, na której znajduje się hiperłącze.
6ª) Z wyjątkiem tych znaków, które są częścią samego hiperłącza, strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, nie może zawierać żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej, nazwy, logo, sloganu ani żadnych innych znaków wyróżniających należących do Projektu DNA. W związku z tym hiperłącze może zawierać tylko to, co jest absolutnie niezbędne do zidentyfikowania miejsca docelowego hiperłącza.
Ponadto sam DNA Project może udostępniać użytkownikom, za pośrednictwem różnych narzędzi i aplikacji, łącza, które umożliwiają użytkownikom dostęp do witryny z różnych stron. Umieszczenie tych linków ma wyłącznie na celu ułatwienie dostępu do strony internetowej.
Utworzenie tych linków nie oznacza istnienia jakiejkolwiek relacji pomiędzy DNA Project a właścicielem, producentem lub dystrybutorem platformy, na której znajduje się link, ani akceptacji i zatwierdzenia przez DNA Project treści lub usług na platformach, które przekierowują , będąc jedynym właścicielem, producentem lub dystrybutorem za nie odpowiedzialnym.
W żadnym wypadku DNA Project nie udostępnia Facebookowi, Instagramowi, Linkedin, Youtube ani żadnej innej sieci społecznościowej, która może być włączona do strony internetowej, żadnych danych osobowych dotyczących jej użytkowników, a ich jedynym celem jest cel określony w niniejszym dokumencie, a także w PRYWATNOŚCI POLITYKA serwisu. W tym sensie wszystkie informacje, które użytkownik chce przekazać tym platformom, będą na jego własną odpowiedzialność, DNA Project nie będzie ingerował w ten proces.

Aktywacja i korzystanie z tych linków może wiązać się z identyfikacją i uwierzytelnieniem użytkownika (za pomocą loginu lub hasła) na odpowiednich platformach, całkowicie poza witryną i poza kontrolą DNA Project. Uzyskując dostęp do sieci zewnętrznych, użytkownik wchodzi do środowiska niekontrolowanego przez DNA Project, więc DNA Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konfigurację bezpieczeństwa tych środowisk.
Ponieważ DNA Project nie ma kontroli nad treścią hostowaną w tych kanałach, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że DNA Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub usługi, do których użytkownik może uzyskać dostęp na tych stronach, ani za treści, produkty, usługi, reklamy lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na tych stronach. Z tego powodu użytkownik musi zachować szczególną ostrożność przy ocenie i wykorzystywaniu informacji, treści i usług istniejących w połączonych kanałach oraz informacji użytkownika lub osób trzecich, które chce udostępnić w tych kanałach.

B) Hiperłącza utworzone na stronie internetowej Projektu DNA do innych stron internetowych
Serwis może pokazywać linki do innych stron internetowych za pomocą różnych przycisków, linków, banerów, treści osadzonych itp.

DNA Project informuje, że te strony internetowe są bezpośrednio zarządzane przez strony trzecie, tak więc DNA Project nie ma uprawnień ani środków, ani ludzkich, ani technicznych, do wcześniejszego poznania, kontrolowania lub zatwierdzania wszystkich informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne platformy do których linki można utworzyć ze strony internetowej.

W związku z tym DNA Project nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt związany z jakąkolwiek platformą lub stroną internetową, do której można utworzyć łącze ze strony internetowej. W szczególności, przykładowo, a nie wyłącznie, DNA Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działanie, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność swoich produktów i usług, własne linki i/lub jakiekolwiek treści , ogólnie; ani wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym użytkownika lub w jego dokumentach lub plikach.

Jeśli użytkownicy mają skuteczną wiedzę, że działania opracowane za pośrednictwem tych stron internetowych osób trzecich są nielegalne lub naruszają moralność i/lub porządek publiczny, powinni niezwłocznie poinformować o tym DNA Project, aby przystąpić do dezaktywacji łącza dostępu do nich.

W każdym przypadku ustanowienie jakiegokolwiek łącza ze strony internetowej do innej strony internetowej nie oznacza żadnego rodzaju relacji, współpracy lub zależności między DNA Project a odpowiedzialnym za stronę internetową strony trzeciej.

Takie hiperłącza nie stanowią żadnej sugestii ani rekomendacji ze strony DNA Project.

 

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania ze strony i jej zawartości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i niniejszego dokumentu, a także zgodnie z zasadami współżycia, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz zgodnie z zawiadomieniami i instrukcje, które zostały mu przekazane, za pośrednictwem tego dokumentu lub dowolnego innego miejsca w treści, z której składa się strona.
W związku z tym nie jest dozwolone (a zatem konsekwencje będą ponosić wyłączna odpowiedzialność użytkownika) uzyskiwania dostępu do witryny lub korzystania z niej w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, niezależnie od tego, czy mają one cel ekonomiczny, czy też nie.
W szczególności i bez tego, aby poniższa lista była wyczerpująca, a jedynie ilustracyjna, zabrania się:

– Korzystać ze strony internetowej i jakiejkolwiek jej zawartości w celach lub ze skutkami niezgodnymi z prawem, zabronionymi przez niniejszy dokument lub obowiązujące prawo.
– Korzystania z serwisu w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenia, przerwy, niesprawności lub usterki w jego działaniu lub w komputerze osoby trzeciej.
– Korzystać ze strony internetowej w celu przesyłania, instalowania lub publikowania jakichkolwiek wirusów, złośliwego kodu lub innych szkodliwych programów lub plików
– Korzystania ze strony internetowej w sposób, który stanowi naruszenie praw Projektu DNA lub jakiejkolwiek osoby trzeciej lub może spowodować – bezpośrednio lub pośrednio – wszelkiego rodzaju szkody lub szkody.
– Korzystać ze strony internetowej do przesyłania lub publikowania jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, rasistowskim, wulgarnym, oczerniającym, pornograficznym, obscenicznym lub zagrażającym lub mogącym powodować irytację jakiejkolwiek osoby.
– Korzystać z serwisu w sposób niezgodny z prawem, wbrew dobrej wierze, dobrym obyczajom i porządkowi publicznemu.
– Uzyskiwanie dostępu do witryny lub wchodzenie w interakcję z witryną pod fałszywą tożsamością, podszywanie się pod osobę trzecią, korzystanie z profilu lub wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które mogą prowadzić do nieporozumień co do tożsamości pochodzenia wiadomości
– Nieautoryzowany dostęp do dowolnej części strony internetowej, do innych systemów lub sieci z nią połączonych, do dowolnego serwera Projektu DNA, poprzez włamania hakerskie lub fałszerstwa, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny bezprawny sposób.
– Łamać lub próbować naruszać środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania witryny internetowej lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną internetową lub środków bezpieczeństwa lub ochrony nieodłącznie związanych z treściami hostowanymi na witrynie internetowej
– Wykonywania jakichkolwiek działań powodujących nieproporcjonalne lub niepotrzebne nasycenie infrastruktury serwisu lub systemów lub sieci Projektu DNA, a także systemów i sieci podłączonych do serwisu; oraz
– Wprowadzanie danych, które są ewidentnie fałszywe.
Naruszenie któregokolwiek z powyższych obowiązków przez użytkownika może skutkować podjęciem przez DNA Project odpowiednich środków chronionych prawem oraz w wykonaniu swoich praw lub obowiązków, a także może skutkować usunięciem lub zablokowaniem konta naruszającego użytkownika, bez możliwości jakiejkolwiek rekompensaty dla użytkownika za ewentualne wyrządzone szkody.
DNA Project zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, wpisów lub komentarzy sprzecznych z prawem, moralnością lub porządkiem publicznym, w tym między innymi naruszających godność osoby, dyskryminujących, rasistowskich, ksenofobicznych, młodości lub dzieciństwa, pornografii lub bezpieczeństwu publicznemu.
W żadnym wypadku DNA Project nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

DNA Project oświadcza, że ​​podjął wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu techniki, w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz zminimalizowania błędów systemowych, zarówno z technicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia publikowanych treści, a także zapobiegać istnieniu i przenoszeniu wirusów i innych szkodliwych składników dla systemów komputerowych użytkowników.

Ale w żadnym wypadku DNA Project nie może zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za:

– pełną prawdziwość, dokładność, rzetelność, użyteczność i aktualność absolutnie wszystkich treści serwisu;
– dostępność i ciągłość działania serwisu, czyli brak przerw lub błędów w dostępie do serwisu;
– awarie lub rozłączenia w sieciach telekomunikacyjnych, które powodują zawieszenie, anulowanie lub przerwanie świadczenia usługi portalu podczas świadczenia tego samego lub o wcześniejszym charakterze; żadna z
– brak wirusów, robaków lub innych szkodliwych elementów komputera (użytkownik jest odpowiedzialny za dostępność odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezynfekcji szkodliwych programów komputerowych).

W konsekwencji, reasumując, DNA Project nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za: (i) ciągłość działania serwisu, dostępność do niego dostępu oraz dobrą jakość jego działania; (ii) brak błędów w treści serwisu; (iii) brak wirusów lub innych szkodliwych elementów w witrynie lub serwerze, który ją dostarcza; (iv) niewrażliwość strony internetowej lub niemożność naruszenia przyjętych dla niej środków bezpieczeństwa; (v) brak użyteczności lub wydajności zawartości serwisu; (vi) szkody wyrządzone jemu samemu lub osobie trzeciej przez jakąkolwiek osobę, która narusza warunki, zasady i instrukcje ustalone przez Projekt DNA; oraz (vi) spełnienie oczekiwań użyteczności, jakie użytkownicy mogli przypisać do strony internetowej i jej zawartości.
DNA Project zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie tylu zmian i modyfikacji, ile uzna za wygodne i niezbędne dla strony internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia.

 

VIII. ZAWIESZENIE SERWISU JAKO SANKCJA

DNA Project zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, ograniczenia lub przerwania, czasowo lub na stałe, dostępu, przeglądania, użytkowania, hostingu lub pobierania treści lub korzystania z usług strony internetowej, z uprzednim powiadomieniem lub bez, dla użytkowników, którzy naruszać któregokolwiek z postanowień wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, bez możliwości żądania przez użytkownika odszkodowania z tego tytułu.

 

IX. MODYFIKACJA STRONY INTERNETOWEJ I JEJ CZAS TRWANIA

DNA Project zastrzega sobie prawo do modyfikowania prezentacji, konfiguracji i zawartości serwisu bez wcześniejszego powiadomienia.
Podobnie DNA Project może zakończyć, zawiesić lub przerwać, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, dostęp do zawartości strony internetowej, bez możliwości żądania przez użytkownika jakiejkolwiek rekompensaty. Po takim wygaśnięciu pozostają w mocy zakazy korzystania z treści zawartych wcześniej w niniejszym dokumencie.

 

X. NIEWAŻNOŚĆ KLAUZUL

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części przez jakikolwiek sąd, trybunał lub właściwy organ administracyjny, taka nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

 

XI. JURYSDYKCJA

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w związku z interpretacją, stosowaniem i przestrzeganiem niniejszych WARUNKÓW KORZYSTANIA Z Witryny, a także w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z lub związanych z witryną, DNA Project i użytkownicy zgłaszają się do Sądu i Trybunały miasta Madrytu (Hiszpania), wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, do której mogą być uprawnieni.

 

XII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze WARUNKI KORZYSTANIA podlegają prawu hiszpańskiemu.

 

 

XIII. ADRES KONTAKTOWY

W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków użytkowania lub jakichkolwiek innych aspektów, użytkownik ma do dyspozycji następujące adresy:
Siedziba „PROJEKTU DNA, SL”: Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046).
Adres e-mail: [email chroniony]
Wsparcie telefoniczne: +34 910 059 099

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://ancestrum.com/legal-es/#section|1

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do ogólnych danych osobowych, ponieważ szczególna ochrona danych genetycznych jest omówiona w dokumencie „OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH”, który jest również wyświetlany na stronie internetowej.

„PROJEKT DNA, SL” (zwany dalej Projektem DNA), który jest właścicielem strony internetowej www.ancestrum.com, w którym działa pod nazwą handlową i marką „ANCESTRUM”, zobowiązuje się zapewnić, że Twoje dane osobowe są chronione i nie są niewłaściwie wykorzystywane, ściśle z zastrzeżeniem przepisów Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie Danych Osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych obowiązujących przepisów.
W szczególności chcielibyśmy podkreślić cztery podstawowe aspekty naszej polityki prywatności:

Imię, w Projekcie DNA znajduje się DELEGAT OCHRONY DANYCH (dalej DPD), który jest odpowiedzialny za zapewnienie ścisłego przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych, doradzając nam i nadzorując wszystkie przeprowadzane przez nas przetwarzanie. Ponadto DPD jest do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Po drugie, w Projekcie DNA podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiegać cyberatakom. Gdyby jednak doszło do naruszenia naszego bezpieczeństwa w zakresie Twoich danych osobowych, niezwłocznie poinformujemy HISZPAŃSKĄ AGENCJĘ OCHRONY DANYCH, aby pomóc nam w zarządzaniu incydentem, a Ciebie, jeśli sytuacja jest poważna. W każdym razie uważamy, że najskuteczniejszym i najbardziej ostatecznym środkiem przeciwdziałania temu ryzyku nie jest posiadanie na naszej stronie danych genetycznych naszych klientów, tak aby w przypadku ataku cybernetycznego nie można było znaleźć śladu takich danych.

Po trzecie, DNA Project powierza pełne wykonanie usługi oferowanej za pośrednictwem tej witryny naszemu podmiotowi współpracującemu „24GENETICS, SL” (dalej 24Genetics), aby 24Genetics miało dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania swojej pracy. W każdym przypadku gwarantujemy, że 24Genetics ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych. To samo dotyczy firm współpracujących z DNA Project i 24Genetics, które są zlecane przez DNA Project i 24Genetics w celu świadczenia żądanej usługi (na przykład firmy kurierskie lub dostawcy zewnętrzni, którzy pomagają im w różnych kwestiach związanych z usługą).

Czwarty, jeśli zlecona przez Ciebie usługa wymaga wysyłki próbki DNA, informujemy, że od momentu jej otrzymania zostaje ona zakodowana, dzięki czemu próbka biologiczna zostanie poddana procesowi kodowania lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie będą kojarzone z próbki, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone za pomocą systemu przy użyciu unikalnego kodu kreskowego. Umożliwi to jedynie należycie upoważnionemu personelowi Projektu DNA i 24Genetics powiązanie próbki śliny i uzyskanych z niej informacji genetycznych z Twoim kontem klienta ANCESTRUM, dzięki czemu tylko odpowiednio upoważniony personel Projektu DNA i 24Genetics będzie miał dostęp do relacji między Twoim próbkę biologiczną, Twoje DNA i informacje uzyskane z jej przetworzenia oraz kod przypisany w każdym przypadku. W każdym razie pracownicy Projektu DNA i 24Genetics uzyskujący dostęp do Twoich danych genetycznych w ramach wykonywania swoich obowiązków będą podlegać stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 

W związku z tym tylko należycie upoważniony personel DNA Project i 24Genetics będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych i wyników Twoich testów genetycznych. I tylko za Twoją wyraźną pisemną zgodą takie dane mogą być udostępniane osobom trzecim.

Ponadto Twoje wyniki i mapa genetyczna nie są publikowane online, ani DNA Project, ani 24Genetics nie przechowują informacji na naszych stronach internetowych, w związku z czym nie są one dostępne dla żadnego hakera (aby poznać naszą konkretną politykę prywatności danych genetycznych, odwiedź naszą stronę internetową: https://ancestrum.com/gentic-data-protection/).

Po ustaleniu tych podstawowych przesłanek, w niniejszym dokumencie przystąpimy do wyjaśniania, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie podanych danych osobowych, nieobowiązkowego charakteru ich podania, pochodzenia przetwarzanych danych osobowych, celu, w jakim dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane oraz jakie są podstawowe dane użytkownika, które będą przetwarzane, jak długo, na czym polega zasadność przetwarzania tych danych przez DNA Project, reżim ich przekazywania podmiotom trzecim, odpowiedzialność użytkownika za prawidłowość podanych danych, prawa użytkownika w zakresie ochrony danych, ochronę przekazanych danych osobowych oraz możliwość zmiany niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.
Przekazując nam swoje dane osobowe i korzystając z naszej strony internetowej, rozumiemy, że zapoznałeś się i zrozumiałeś warunki związane z ujawnianymi informacjami o ochronie danych osobowych, wyrażając na to zgodę.

DNA Project zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, zarówno krajowych, jak i europejskich, wyłącznie w celu przetwarzania Twoich danych w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

I. POCHODZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą.

 

II. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z postanowieniami art. 11 Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie informujemy, że dane osobowe, które możesz podać podczas korzystania z serwisu www.ancestrum.com (dalej strona internetowa) będzie traktowana jako OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA LECZENIE przez „PROJEKT DNA, SL” (zwany dalej Projektem DNA), z adresem w Madrycie, Paseo de la Castellana, n.º 95, Planta 28 ( CP 28046), posiadająca numer identyfikacji podatkowej B-8693812 i zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie w tomie 42954, folio 1, arkusz M-759273; oraz z adresem e-mail [email chroniony]

 

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jak już wspomnieliśmy, DNA Project powołał DELEGATA OCHRONY DANYCH (dalej IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie prawidłowego przetwarzania Twoich danych. Ponadto, jeśli chcesz skomentować, zasugerować lub zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email chroniony]

 

IV. CELE PRZETWARZANIA, W JAKIM WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE I ZBIERANE PODSTAWOWE DANE

Głównym powodem, dla którego zbieramy Twoje dane osobowe, jest ułatwienie i ulepszenie świadczonych przez nas usług.
Ten główny powód dzieli się na sześć innych, bardziej szczegółowych celów, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które są następujące:

1.ª) Aby zarządzać tworzeniem konta użytkownika: aby móc korzystać z usługi, wnioskodawca musi założyć konto i zidentyfikować się jako użytkownik, ponieważ konto umożliwia telematyczne przetwarzanie zarówno zamówienia usługi, jak i płatności wynikających ze świadczenia takiej usługi. W każdym przypadku, poprzez sekcję „Moje konto”, znajdującą się w nagłówku „Zaloguj się” w górnym menu strony internetowej, możesz w dowolnym momencie zmodyfikować podane przez siebie dane osobowe;

2.ª) Zarządzaj Centrum pomocy: celem tego jest zaoferowanie Ci jak najlepszej uwagi i pomocy, ponieważ za jego pośrednictwem i w każdej chwili możesz zgłosić wszelkie swoje wątpliwości, uwagi, sugestie lub incydenty związane ze świadczoną przez nas usługą. Pozwala w konsekwencji analizować prośby o informacje, sugestie i skargi od klientów w celu ich zarządzania i rozwiązania.

3.ª) W celu przeprowadzenia działań marketingowych: wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci nowości, produkty i promocje związane z Ancestrum. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie. Aby to zrobić, po prostu kliknij link „Anuluj subskrypcję” zawarty w dowolnej wiadomości.

4) Usprawnienie usługi: w DNA Project stale pracujemy nad ulepszaniem aplikacji i strony internetowej, z tego powodu przeprowadzamy testy, badania i opracowania analityczne oraz opracowujemy nowe produkty, które w efekcie poprawiają jakość obsługi. Zdarza się jednak, że taka praca często wymaga użycia osobistych danych użytkownika. Dlatego dane te pozwalają nam zoptymalizować stronę, uczynić ją bardziej funkcjonalną i dostosować ją do Twoich potrzeb.

5.) Zapobiegaj oszustwom: przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest również niezbędne w celu zapobiegania potencjalnym oszustwom wobec nich oraz przeciwko Projektowi DNA, co umożliwia wdrożenie środków, które czynią naszą Platformę bezpiecznym miejscem.

6.) Zapoznaj się z opinią użytkownika na temat Ancestrum: bardzo przydatne jest dla nas poznanie Twojej opinii na temat Ancestrum, aby móc podejmować strategiczne decyzje, które czynią z nas firmę zgodną z zainteresowaniami i obawami naszych użytkowników. Dlatego czasami możemy poprosić Cię o wypełnienie prostej ankiety, aby dowiedzieć się, jakie jest Twoje postrzeganie nas. Należy jednak pamiętać, że interesuje nas jedynie zapoznanie się z opinią naszych użytkowników w sposób ściśle statystyczny. Dlatego, gdy otrzymamy Twoją opinię, dokonamy jej anonimizacji, to znaczy, że Twoje odpowiedzi będą kojarzone tylko z kodem. Następnie przekażemy zanonimizowane informacje podmiotowi, który pomoże nam przeprowadzić te badania, aby przystąpić do ich analizy wraz z opiniami wielu innych użytkowników, a tym samym może opracować badanie statystyczne dotyczące wizerunku i postrzegania, jakie użytkownicy mają na temat Ancestrum . Oczywiście nie musisz wyrażać nam swojej opinii, jeśli nie chcesz.

Aby być jeszcze bardziej precyzyjnym, wymienimy teraz podstawowe dane, które zbieramy od użytkownika, wyrażające konkretne cele, do których dążymy przy ich leczeniu:

- E-mail: za jego pośrednictwem możemy komunikować się z użytkownikiem i informować go o nowościach i aktualizacjach serwisu. W każdym przypadku użytkownik zawsze ma możliwość wypisania się ze swojego profilu użytkownika, zarówno w przypadku otrzymywania ogólności naszych e-maili, jak i wyłącznie w niektórych komunikatach.
– Imię i nazwisko lub nazwa firmy, a także NIF: na podstawie tych danych możemy fakturować nasze usługi. Ma to również na celu umożliwienie nam należytego przestrzegania wszystkich prawnych (np. wynikających z ustawy 10/2010 o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) i podatkowych, które mają zastosowanie do takich płatności.
– Adres pocztowy, fiskalny i, w stosownych przypadkach, adres socjalny: jego przetwarzanie jest niezbędne do celów podatkowych i logistycznych.
- Kontaktowy numer telefonu: jest to wygodne, aby mieć lepszą komunikację, a tym samym móc zaoferować spersonalizowaną uwagę.
– Dane dotyczące płatności: dane te są niezbędne do realizacji transakcji związanych z naszymi usługami.

W związku z tym należy zauważyć, że stosowane przez nas środki płatnicze to:
+ Karta debetowa lub kredytowa: w sieci korzystamy z bramki płatniczej STRIPE. Polityka prywatności tej platformy jest publiczna i można ją sprawdzić tutaj: https://stripe.com/es/privacy
+ Przelew bankowy: ta metoda płatności wymaga przesłania nam potwierdzenia przelewu na wskazany adres e-mail. Każdy z wysłanych paragonów jest traktowany zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i jest niszczony po dotarciu przelewu na przypisane konto bankowe. Serwis w żadnym wypadku nie przechowuje takich informacji.
+ PayPal: użytkownik, który ją wybierze, zostaje przekierowany na platformę PayPal i jej bezpieczne środowisko. 24Genetics nie zarządza żadnymi danymi w ramach tej platformy. Więcej informacji na temat polityki prywatności PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
– Identyfikator śledzenia, przy użyciu oprogramowania śledzącego: Zasadniczo każdemu z naszych użytkowników przypisywany jest identyfikator śledzenia, który pomaga nam zrozumieć, jak zachowujesz się podczas przeglądania naszej witryny. Dane te pomagają nam poprawić komfort użytkowania i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
– Numer KIT: jest to etykieta, którą klient przyklei na próbce DNA (jeśli zlecona usługa wymaga jej przesłania), a także na dokumentach, które do nas ma wysłać i które użytkownik zachowuje dla siebie.
– Numer zamówienia: jest to numer, za pomocą którego identyfikujemy każde zamówienie użytkownika.

 

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych użytkownika przez DNA Project odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w tym celu przez użytkownika. Zgoda ta może zostać wycofana przez zainteresowaną stronę w dowolnym momencie, przy czym w przypadku jej cofnięcia cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniej przeprowadzonego przetwarzania.

Podstawą prawną jest również to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania podpisanej przez Ciebie umowy.

I wreszcie, że przetwarzanie jest również niezbędne do zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DNA Project.

W odniesieniu do tej ostatniej podstawy prawnej przystępujemy do określenia, jakie są prawnie uzasadnione interesy Projektu DNA, w zależności od realizowanego celu:

1.) W celu świadczenia Usługi: wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a DNA Project. W przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać z usługi.
2) W celu prowadzenia działań marketingowych: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przesyłania Ci wiadomości, ofert i promocji w oparciu o Twój profil, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Przesyłane przez nas komunikaty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, SMS-em, aplikacjami itp. Pamiętaj, że w każdym przypadku możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania tych spersonalizowanych komunikatów.
3.) Poprawić nasz serwis: uważamy, że DNA Project ma prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu testów, badań i badań analitycznych, które poprawiają jakość naszego serwisu, pozwalają nam uczynić go bardziej funkcjonalnym i dostosować go do Twoich potrzeb. Naszym zdaniem ten zabieg również przynosi bezpośrednie korzyści, ponieważ będziesz mógł cieszyć się usługą, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom.
4) Zapobieganie oszustwom: rozumiemy również, że DNA Project ma uzasadniony interes w zapobieganiu potencjalnym oszustwom związanym z usługą. Takie traktowanie jest pozytywne dla Projektu DNA, a także dla Ciebie, ponieważ pozwoli nam na stosowanie procedur, które starają się uniknąć nieuczciwego korzystania z usługi.
5. Aby zapoznać się z Twoją opinią na temat Ancestrum: uważamy, że mamy uzasadniony interes, aby poznać Twoją opinię na temat Ancestrum, ponieważ pozwoli nam to na podejmowanie strategicznych decyzji dostosowanych do potrzeb i obaw wszystkich naszych użytkowników.

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA)

Podane przez użytkownika dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi lub gdy użytkownik wyraźnie zaakceptował ich komunikację.

W odniesieniu do pierwszej okoliczności konieczne jest przekazanie informacji podanych przez użytkownika firmie 24Genetics, ponieważ jest to podmiot współpracujący z DNA Project, który odpowiada za pełną realizację usługi oferowanej za pośrednictwem tej witryny. W związku z tym ta ostatnia będzie miała dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania swojej pracy. To samo dotyczy firm współpracujących z DNA Project i 24Genetics, które są zakontraktowane przez tę ostatnią w celu świadczenia żądanej usługi (na przykład firmy kurierskie lub dostawcy zewnętrzni, którzy pomagają w różnych kwestiach związanych z usługą).

Te strony trzecie mają dostęp tylko do danych osobowych, których ściśle potrzebują w celu prowadzenia współpracy. Dlatego ilość i rodzaj danych osobowych, które im udostępniamy, ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne. W każdym przypadku zapewniamy, że działają w sposób poufny i uczciwy oraz w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W tym celu wymagamy od nich zawarcia z nami określonych umów regulujących wykorzystanie przez nich danych osobowych użytkowników.

 

VII. KRYTERIA STOSOWANE DO OKREŚLENIA OKRESU PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim ich potrzebujemy, w celu wykorzystania ich w celu, w jakim zostały zebrane oraz zawsze zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W każdym przypadku, jeśli skorzystasz z prawa do usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, DNA Project będzie odpowiednio blokować informacje, nie dając im żadnego użytku, podczas gdy może to być konieczne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed nimi, lub może pociągnąć za ich przetwarzanie jakąś odpowiedzialność sądową, prawną lub umowną, którą należy się zająć i dla której konieczne jest ich odzyskanie.

Ponadto, jak już wspomniano, okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od każdego z celów, dla których je wykorzystujemy. Następnie poinformujemy Cię, jak długo lub do jakiego czasu będziemy przechowywać Twoje dane w odniesieniu do każdego z celów wskazanych powyżej:

1.º) Świadczenie usługi: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, dopóki nie zdecydujesz się zaprzestać korzystania z naszego serwisu, w przypadku czego musisz usunąć swoje konto użytkownika. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Należy pamiętać, że jeśli istnieje jakikolwiek nierozwiązany problem związany z usługą, postaramy się go rozwiązać, zanim zrezygnujesz z subskrypcji.
2.ª) Działania marketingowe: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, dopóki nie poprosisz nas o zaprzestanie tego, niezależnie od tego, czy nadal korzystasz z naszych usług, czy zrezygnowałeś z subskrypcji. Pamiętaj, że możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania spersonalizowanych wiadomości, ofert i promocji w dowolnym momencie: wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” zawarte w dowolnej z naszych wiadomości.
3.) Poprawa usług i informacje zwrotne na temat Ancestrum: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, dopóki nie zdecydujesz się zaprzestać korzystania z naszego serwisu, w przypadku czego musisz usunąć swoje konto użytkownika. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
4) Zapobieganie oszustwom: podobnie jak w poprzednim przypadku, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do momentu, gdy zdecydujesz się zaprzestać korzystania z naszego serwisu, w związku z czym musisz również usunąć swoje konto użytkownika. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy również nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

 

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Użytkownik może wysłać e-mail na adres [email chroniony], załączając kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w dowolnym momencie i bezpłatnie (o ile wniosek nie jest oczywiście bezzasadny lub nadmierny) do skorzystania z następujących praw:

Prawo dostępu: prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą, a jeśli tak, prawo do uzyskania informacji o jego konkretnych przetwarzanych danych osobowych i we wszystkich sprawach, o których mowa w poprzednich akapitach.
Prawo do sprostowania: prawo do poprawiania i uzupełniania niedokładnych i niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia: prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi którakolwiek z okoliczności przewidzianych w przepisach o ochronie danych (w tym, że osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę, która była przetwarzanie takich danych, a zgoda ta nie jest oparta na innej podstawie prawnej).
Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, gdy spełniony jest jeden z warunków przewidzianych w przepisach o ochronie danych (m.in. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, przez okres pozwalający administratorowi zweryfikować prawdziwość danych).
Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych przez administratora w następujących przypadkach: gdy jego dane są przetwarzane na podstawie misja interesu publicznego lub uzasadniony interes, w tym profilowanie; a celem przetwarzania jest marketing bezpośredni, w tym również ww. profilowanie.
Prawo do przenoszenia: prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz do przesłania ich innemu administratorowi bez uniemożliwienia mu tego przez administratora, któremu je udostępnił, o ile przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy. Prawo to ze swej natury nie ma jednak zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: możesz złożyć skargę do HISZPAŃSKIEJ AGENCJI OCHRONY DANYCH, zwłaszcza jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi DNA Project na korzystanie z przysługujących Ci praw.

 

IX. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Odwiedzenie serwisu nie oznacza, że ​​użytkownik jest zobowiązany do podania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednak możliwość skorzystania z niektórych usług dostępnych w serwisie jest uzależniona od wypełnienia formularzy wymagających podania danych osobowych.

Dane wymagane w różnych formularzach na stronie internetowej są niezbędne do świadczenia żądanych usług. Odmowa ich świadczenia może skutkować niemożliwością należytego świadczenia takich usług.

Podobnie niektóre funkcje sieci zależą od tego, czy upoważnisz do przetwarzania swoich danych osobowych.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że dane dostarczone do DNA Project są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik będzie odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich podanych danych i będzie musiał aktualizować podane informacje, tak aby odpowiadały jego rzeczywistej sytuacji.
Podobnie, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje podane za pośrednictwem strony internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone DNA Project lub stronom trzecim.

 

XI. OCHRONA PRZEKAZYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

DNA Project będzie przez cały czas traktować dane użytkownika z absolutną poufnością i z zachowaniem wobec nich obowiązkowego obowiązku zachowania tajemnicy, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, przyjmując w tym celu niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych i unikać ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na które są narażone.

 

XII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

DNA Project zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI w celu dostosowania jej do wszelkich nowych przepisów, które mogą się pojawić lub w przypadku jakichkolwiek zmian w procedurach przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku DNA Project poinformuje na stronie internetowej o zmianach wprowadzonych w swojej Polityce Prywatności z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem, abyś mógł wiedzieć, w jaki sposób zamierzamy wykorzystać Twoje dane osobowe, zanim zaczniemy to robić.
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI, możesz skontaktować się z 24Genetics pod adresem: [email chroniony] 

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://ancestrum.com/legal-es/#section|2

GENETYCZNA OCHRONA DANYCH

 

„PROJEKT DNA, SL” (zwany dalej Projektem DNA), który jest właścicielem strony internetowej www.ancestrum.com, która działa pod nazwą handlową i marką „ANCESTRUM”, gwarantuje ochronę Twoich osobistych danych genetycznych, ściśle z zastrzeżeniem przepisów Ustawy 14/2007 z dnia 3 lipca o badaniach biomedycznych oraz, uzupełniających, przepisów Ustawy 15/ 1999, 13 grudnia, Ochrona Danych Osobowych (aby zapoznać się z naszą ogólną polityką prywatności lub ogólną ochroną danych osobowych, wprowadź dokument zamieszczony na stronie internetowej ANCESTRUM: „OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI”).
Po podjęciu tego fundamentalnego zobowiązania, w niniejszym dokumencie poinformujemy Cię o miejscu, w którym zostanie przeprowadzona Twoja analiza DNA (jeśli zleciłeś tę usługę), tożsamości osób, które będą miały dostęp do Twoich wyników (jeśli będą) lub do Twoje dane genetyczne (jeżeli bezpośrednio dostarczyłeś SUROWE DANE wraz ze swoimi danymi genetycznymi), miejsce docelowe Twojej próbki biologicznej na końcu analizy (jeśli dotyczy), przechowywanie Twoich danych genetycznych i wykorzystanie takich danych, oraz wyjątkowy transfer twojej informacji genetycznej do twoich biologicznych krewnych.
Zamawiając usługi DNA Project, rozumiemy, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki dotyczące informacji o ochronie danych genetycznych, wyrażając na to zgodę.

I. MIEJSCE, W KTÓRYM BĘDZIE WYKONYWANA ANALIZA GENETYCZNA (JEŚLI DOTYCZY)

W przypadku zamówienia usługi obejmującej analizę genetyczną, zostanie ona wykonana w laboratorium zlokalizowanym w Danii, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; specyficzna analiza egzomu zostanie przeprowadzona w laboratorium znajdującym się w Lugo, c/ María Barbeito, nr 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; i wreszcie, również specyficzna analiza genomu zostanie przeprowadzona w laboratorium znajdującym się w Granadzie, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.
Wszystkie trzy są laboratoriami związanymi z 24Genetics, która jest jednostką współpracującą Projektu DNA, której powierzamy pełne wykonanie usługi oferowanej za pośrednictwem tej strony, a wszystkie trzy to również ośrodki spełniające wszelkie wymagania jakościowe i dysponujące do tego celu wykwalifikowanym personelem .
Laboratoria te nie będą przeszukiwać Twojej próbki pod kątem żadnego innego czynnika, markera ani składnika biologicznego lub chemicznego innego niż Twoje DNA: przetworzą Twoją próbkę wyłącznie w celu określenia Twoich informacji genetycznych.

 

II. IDENTYFIKACJA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH WYNIKÓW (W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ANALIZY DNA) LUB DO SWOICH DANYCH GENETYCZNYCH (W PRZYPADKU, JEŚLI PODAŁEŚ JUŻ SUROWE DANE Z DANYMI GENETYCZNYMI).

W przypadku, gdy zleconą usługą była analiza DNA, laboratorium nie będzie w stanie poznać Twojej tożsamości ani żadnych danych osobowych, ponieważ próbka biologiczna przekazana do analizy zostanie poddana procesowi kodyfikacji lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie będą powiązane z próbką, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone poprzez system używania unikalnego kodu kreskowego. Umożliwi to jedynie należycie upoważnionemu personelowi Projektu DNA i 24Genetics powiązanie próbki śliny i uzyskanych z niej informacji genetycznych z Twoim kontem klienta Ancestrum, dzięki czemu tylko odpowiednio upoważniony personel Projektu DNA i 24Genetics będzie miał dostęp do relacji między Twoim próbkę biologiczną, Twoje DNA i informacje uzyskane z jej przetworzenia oraz kod przypisany w każdym przypadku. W każdym razie pracownicy Projektu DNA i 24Genetics, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych genetycznych podczas wykonywania swoich funkcji, będą podlegać stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
W związku z tym tylko należycie upoważniony personel Projektu DNA i 24Genetics będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych i wyników Twoich testów genetycznych. I tylko za Twoją wyraźną pisemną zgodą takie dane mogą być udostępniane osobom trzecim.
To ostatnie ma również zastosowanie w przypadku, gdy zakontraktowana usługa została ograniczona do sporządzenia raportu genetycznego z dostarczonych przez Ciebie danych genetycznych.

 

III. PRZEZNACZENIE PRÓBKI BIOLOGICZNEJ NA ZAKOŃCZENIU ANALIZY (JEŚLI DOTYCZY)

W przypadku zamówienia usługi obejmującej analizę genetyczną, a tym samym przesłanie przez Ciebie próbki biologicznej, miejscem przeznaczenia próbki po zakończeniu analizy będzie jej konserwacja przez 24Genetics, stając się częścią kolekcji próbek biologicznych 24Genetics, a to w celu przeprowadzenia badań genetycznych, zarówno bezpośrednich, jak i późniejszych.
Celem takich badań będzie badanie wariantów genetycznych, które mogą predysponować do rozwoju choroby lub warunkować odpowiedź jednostki na określone leczenie, w celu przyczynienia się do poprawy wiedzy, zapobiegania i/lub leczenia; jak również specyfikację (lub większą precyzję) obszarów geograficznych, z których pochodzi, analizę nutrigenetyczną oraz analizę możliwości sportowych, w zakresie m.in. profilu metabolicznego, mięśniowego i sercowo-naczyniowego; a także badanie właściwości skóry i możliwych warunków talentu i osobowości, związanych z genetyką.
Takie dochodzenia nie spowodują żadnych dodatkowych niedogodności.
Badania będą prowadzone zarówno przez własny personel 24Genetics, jak i przez pracowników współpracujących instytucji badawczych, należycie autoryzowanych przez 24Genetics.
Możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie i wykorzystanie swojej próbki biologicznej do celów badań genetycznych (na przykład w celu zniszczenia lub anonimizacji próbki) w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, kontaktując się z: 24Genetics, Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Takie cofnięcie nie obejmuje danych wynikających z już przeprowadzonych badań.

Masz prawo znać dane genetyczne uzyskane z analizy pobranych próbek.

Twoja próbka biologiczna zostanie poddana procesowi kodowania lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie będą powiązane z próbką, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone za pomocą unikalnego systemu kodów kreskowych. Umożliwi to jedynie należycie upoważnionemu personelowi Projektu DNA i 24Genetics powiązanie próbki śliny i uzyskanych z niej informacji genetycznych z Twoim kontem klienta Ancestrum, dzięki czemu tylko odpowiednio upoważniony personel Projektu DNA i 24Genetics będzie miał dostęp do relacji między Twoim próbkę biologiczną, Twoje DNA i informacje uzyskane z jej przetworzenia oraz kod przypisany w każdym przypadku. W każdym razie pracownicy Projektu DNA i 24Genetics, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych i genetycznych podczas wykonywania swoich obowiązków, będą podlegać stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. W związku z tym tylko należycie upoważniony personel Projektu DNA i 24Genetics będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych i wyników badań genetycznych. I tylko za Twoją wyraźną pisemną zgodą takie dane mogą być udostępniane osobom trzecim. W przeciwnym razie ochrona Twoich danych osobowych, a w szczególności ochrona Twoich danych genetycznych, regulują przepisy Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą 14/2007 z dnia 3 lipca o badaniach biomedycznych i innymi obowiązującymi przepisami.

Badania genetyczne przeprowadzone na Twojej próbce biologicznej mogą dostarczyć informacji dotyczących Twojego zdrowia. W takim przypadku masz prawo do otrzymywania takich informacji na warunkach, które sam określisz, w tym odmowy otrzymywania wszelkiego rodzaju informacji, w którym to przypadku masz prawo do rezygnacji z otrzymywania takich informacji, w tym wszelkich nieoczekiwanych odkryć, które mogą wystąpią, a ich ewentualne znaczenie dla Ciebie będą ściśle przestrzegane.

Informacja genetyczna jest informacją pokoleniową w tym sensie, że ujawnia nasze dziedzictwo i jest przekazywana naszym potomkom, dlatego informujemy, że wygodnie byłoby przekazać informacje dostarczone przez Projekt DNA swoim biologicznym krewnym.
W przypadku, gdy DNA Project będzie musiał się z Tobą skontaktować (w celu zebrania nowych danych, uzyskania innych próbek lub w innych celach), DNA Project wykorzysta dane kontaktowe zawarte w naszej bazie danych.

Próbki, które przekazujesz, są dostarczane bezpłatnie i bezinteresownie, więc nie otrzymasz żadnej rekompensaty finansowej ani żadnych praw do ewentualnych korzyści handlowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań.

 

 

IV. PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH GENETYCZNYCH

1. Osobowe dane genetyczne będą przechowywane przez 24Genetics, odpowiednio zakodowane (aby zapewnić, że nie będą mogły zostać powiązane z Tobą przez osoby trzecie, ponieważ Twoje informacje identyfikacyjne zostały zastąpione lub odłączone za pomocą kodu), przez okres co najmniej pięciu lat od datę ich pobrania (minimalny okres przechowywania), po którym możesz zażądać ich usunięcia.
Jeśli nie zostanie złożony taki wniosek, dane będą przechowywane, również odpowiednio zakodowane, tak długo, jak będzie to konieczne do ochrony zdrowia Twojego lub osób trzecich związanych z Tobą (maksymalny okres przechowywania).
W obu przypadkach (maksymalny i minimalny okres przechowywania) i za Twoją wyraźną zgodą, Twoje zakodowane dane genetyczne mogą być wykorzystywane do celów badawczych i dydaktycznych, a wyniki badań mogą być również publikowane.

2. Poza tymi przypadkami informacje genetyczne powstałe w wyniku analizy Twojego DNA będą przechowywane przez 24Genetics w swojej bazie danych w formie zanonimizowanej, tj. bez możliwości Twojej identyfikacji jako podmiotu źródłowego (poprzez nieodwracalne oddzielenie danych genetycznych od źródła). podmiotem, tak aby nie można ich było powiązać z podmiotem źródłowym jako zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą), ponieważ link do podmiotu źródłowego został zniszczony, ponieważ link z jakąkolwiek informacją identyfikującą podmiot został zniszczony lub ponieważ takie powiązanie wymaga nieuzasadniony wysiłek, rozumiany jako wykorzystanie nieproporcjonalnej ilości czasu, nakładów i pracy), a to tylko i wyłącznie do celów badawczych i dydaktycznych oraz jest przedmiotem publikacji o tym samym charakterze.
Takie zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane do badań naukowych lub celów dydaktycznych, w tym publikacji w tym samym celu, przez własny personel 24Genetics lub przez personel upoważniony przez 24Genetics.
Podobnie 24Genetics może zezwolić naukowcom lub organizacjom naukowym lub edukacyjnym na wykorzystywanie, do celów badań naukowych lub nauczania, takich wcześniej zanonimizowanych danych przechowywanych w swojej bazie danych, jak również na publikowanie wyników ich badań.

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://ancestrum.com/legal-es/#section|3

POLITYKA COOKIE
www.ancestrum.com

 

Informujemy, że w celu zapewnienia lepszej obsługi jako użytkownika strony internetowej i zapewnienia lepszego doświadczenia podczas przeglądania, „PROJEKT DNA, SL” (dalej Projekt DNA), który jest właścicielem strony www.ancestrum.com, która działa pod nazwą handlową i marką „ANCESTRUM”, używa plików cookies, czyli urządzeń służących do przechowywania i wyszukiwania danych w urządzeniach końcowych odbiorców strony internetowej.
Uzyskiwanie dostępu i przeglądanie tej strony internetowej lub korzystanie z jej usług oznacza, że ​​użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie przez DNA Project, a tym samym akceptuje pobieranie tych urządzeń na swój terminal, i to w warunkach opisanych w niniejszej POLITYCE COOKIES.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, DNA Project udziela jasnych i pełnych informacji na temat wykorzystywania plików cookie, aw szczególności celów przetwarzania danych; i w tym celu poniżej szczegółowo opiszemy, czym jest plik cookie, do czego jest używany, jakich typów plików cookie używamy, jakie są ich cele i jak użytkownik może je skonfigurować lub wyłączyć, jeśli chce to zrobić.

 

I. DEFINICJA COOKIES

 

Pliki cookie to pliki, które są pobierane na komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie użytkownika strony internetowej podczas uzyskiwania do niej dostępu, przechowują informacje o przeglądaniu, które mogą pozwolić, między innymi, na rozpoznanie cię jako takiego użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do ponownie, aby poznać Twoje nawyki przeglądania lub dostosować sposób, w jaki wyświetlana jest Ci zawartość witryny.
Zestaw plików cookie wszystkich naszych użytkowników pomaga nam poprawiać jakość naszej strony internetowej, pozwalając nam kontrolować, które strony są przydatne, a które nie, a które można ulepszyć.
Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Internetu, zapewniając niezliczone korzyści w świadczeniu usług interaktywnych oraz ułatwiając nawigację użytkownika i korzystanie z naszej strony internetowej.
W żadnym wypadku pliki cookies nie mogą uszkodzić sprzętu użytkownika. Wręcz przeciwnie, fakt, że są aktywne, pomaga nam identyfikować i rozwiązywać błędy.

 

 

II. RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA TEJ STRONIE

Zgodnie z ich przeznaczeniem wyróżniamy:

- Analityczne lub pomiarowe pliki cookie: te, które pozwalają nam określić ilościowo liczbę użytkowników, a także analizować korzystanie przez nich z tej witryny, a to w celu poprawy doświadczenia użytkownika, wprowadzając ulepszenia oparte na analizie takich danych o użytkowaniu.
- Techniczne pliki cookie: te, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie tej witryny i korzystanie z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją, w tym zarówno tych, które umożliwiają zarządzanie i działanie witryny, jak i umożliwiają jej funkcje i usługi.
- Pliki cookie preferencji lub personalizacji: te, które umożliwiają zarówno zapamiętanie informacji o nawykach przeglądania użytkownika, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do usługi z pewnymi funkcjami, które odróżniają jego wrażenia od doświadczeń innych użytkowników, jak i dostosowanie sposobu wyświetlania treści witryny.
A według podmiotu zarządzającego plikami cookies:
- Własne pliki cookie: te, które są wysyłane na urządzenie użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez DNA Project, z którego świadczona jest usługa żądana przez użytkownika. Zebrane informacje służą do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości, a także komfortu użytkowania. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkownika jako powracającego gościa na stronie i dostosować zawartość strony w celu zaoferowania mu treści zgodnie z jego preferencjami.
- Pliki cookie stron trzecich: te, które są wysyłane na urządzenie użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez DNA Project, ale przez inny podmiot współpracujący, który przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookies. Są to pliki cookie używane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne, które dostarczają DNA Project usługi żądane przez niego w celu ulepszenia strony internetowej i doświadczenia użytkownika podczas jej przeglądania. Głównymi celami, dla których wykorzystywane są pliki cookie stron trzecich, są uzyskiwanie statystyk dostępu i analiza informacji o przeglądaniu, tj. sposobu interakcji użytkownika z witryną. Uzyskane informacje dotyczą m.in. liczby odwiedzanych stron, języka, liczby odwiedzających, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu wizyty, używanej przeglądarki lub operatora lub rodzaju urządzenia, z którego odbywa się wizyta. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej i wykrywania nowych potrzeb w celu oferowania użytkownikom treści i usług najwyższej jakości. W każdym przypadku informacje zbierane są anonimowo, a raporty o trendach na stronie są przygotowywane bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

Naszymi partnerami w tym zakresie są GOOGLE ANALYTICS i GOOGLE ADS.
Pod poniższymi linkami można uzyskać więcej informacji o rodzajach plików cookie używanych przez te strony trzecie, ich głównych funkcjach, okresie ważności itp.:
Odnośnie Google Analytics:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
A jeśli chodzi o Google Ads:
https://ads.google.com/intl/es_ES/home/
– Pliki cookie sieci społecznościowych (które są również plikami cookie stron trzecich): DNA Project zawiera wtyczki sieci społecznościowych, które umożliwiają dostęp do nich ze strony internetowej. Z tego powodu pliki cookie sieci społecznościowych mogą być przechowywane w przeglądarce użytkownika. Właściciele tych sieci społecznościowych mają własne zasady dotyczące ochrony danych i plików cookie, są odpowiedzialni za własne pliki i praktyki dotyczące prywatności. Użytkownik musi się do nich udać, aby dowiedzieć się o tych plikach cookie i, w stosownych przypadkach, przetwarzaniu danych osobowych. Poniżej w celach informacyjnych wskazujemy linki, za pomocą których można zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i plikami cookie:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Żaden ze zidentyfikowanych plików cookie nie jest wykorzystywany do tworzenia profili, w których podejmowane są zautomatyzowane decyzje wywołujące skutki prawne dla użytkownika lub mające na niego istotny wpływ.

 

III. UDZIELANIE LUB WSTRZYMANIE ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Poprzez konfigurację swojej przeglądarki, wybierając odpowiednią opcję, użytkownik może zezwolić na wszystkie pliki cookie lub zablokować ich użycie lub zaakceptować tylko niektóre z nich, a także całkowicie lub częściowo usunąć te, które są już zainstalowane na Twoim urządzeniu.

W przypadku, gdy odrzucisz korzystanie z plików cookie - całkowicie lub częściowo - jakość i szybkość usługi może ulec pogorszeniu, a nawet możesz utracić dostęp do niektórych usług lub funkcji witryny.

Procedury odrzucania i usuwania plików cookie mogą się różnić w zależności od przeglądarki internetowej. W związku z tym użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami udostępnianymi przez przeglądarkę internetową, której używa. W związku z tym udostępniamy linki do oficjalnych stron pomocy technicznej głównych przeglądarek internetowych, dzięki czemu możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w odniesieniu do plików cookie:

– Aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie w Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
– Aby uzyskać informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
– Aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie w Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-antirrastreo-mejorada-en-firefox-para-e?redirectslug=proteccion-de

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://ancestrum.com/legal-es/#section|4

OGÓLNE WARUNKI

 

1. IDENTYFIKACJA USŁUGODAWCY

Właściciel: „THE DNA PROJECT, SL”, który na tej stronie działa pod nazwą handlową „ANCESTRUM”.
NIF: B-02884526
Biura: Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046)
Telefon: + 34 910 059 099
E-mail: [email chroniony]
Pełnomocnik ds. ochrony danych: [email chroniony]

 

 

2. CEL DOKUMENTU

Niniejszy dokument określa ogólne warunki umowne regulujące świadczenie przez „PROJEKT DNA, SL” (zwany dalej Projektem DNA) usług analizy genetycznej oferowanych przez niego pod nazwą handlową „ANCESTRUM” oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: https ://ancestrum.com.
W związku z tym zbiór klauzul składających się na niniejszy dokument określa treść świadczenia usług oraz ogólnie prawa i obowiązki kontrahentów w wielości umów, które DNA Project zawiera w ramach prowadzonej działalności komercyjnej. działa pod nazwą handlową „ANCESTRUM” i na ww. stronie internetowej; tak, że po zaakceptowaniu tych warunków przez zamawiających te usługi (zwanych dalej „użytkownikami”, czyli każdą osobę fizyczną zamawiającą którąkolwiek z usług oferowanych przez DNA Project za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej), będą one miały zastosowanie do ogólności odpowiednich konkretne umowy zawarte z Projektem DNA we wspomnianym obszarze, chociaż nie są zawarte w każdej konkretnej umowie, to znaczy, chociaż nie są zawarte w tekście każdej z nich.

Niniejsze ogólne warunki umowy regulują zezwolenie na dostęp online do usług analizy genetycznej świadczonych przez DNA Project pod wymienioną nazwą handlową i na wymienionej stronie internetowej, zapewniając procedurę i bezpieczny kanał do zawierania umów drogą elektroniczną.

 

 

3. FORMULARZ AKCEPTACJI NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY

Wszyscy użytkownicy muszą zaakceptować i przestrzegać niniejszych ogólnych warunków umowy.
Oznaczenie odpowiedniego pola w procesie zawierania umowy, jak również fakt wykonania telematycznie wszystkich kroków ustalonych dla tego samego, zakłada oświadczenie o znajomości i wyraźną akceptację niniejszych ogólnych warunków umowy ze strony użytkownika , mający taką samą ważność jak jego obecny podpis. W ten sposób użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest osobą posiadającą wystarczającą zdolność do zaciągania zobowiązań wynikających z jego działań za pośrednictwem serwisu, która uprzednio zapoznała się z niniejszymi ogólnymi warunkami zawierania umów, rozumie ich treść i akceptuje je jako część treści swojego konkretnego kontrakt.

 

 

4. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW

W celu utrzymania jak najbardziej aktualnych ram umownych świadczenia usługi, DNA Project może jednostronnie wprowadzać zmiany do niniejszych ogólnych warunków.

Zaktualizowane ogólne warunki umowy zastąpią dotychczasowe warunki, zaczynając obowiązywać w nowych usługach zakontraktowanych przez użytkowników po modyfikacji, po ich akceptacji.

W każdym przypadku zostanie uznane, że użytkownik wyraźnie akceptuje takie modyfikacje, jeśli ponownie skorzysta z usług oferowanych przez DNA Project na stronie internetowej po dokonaniu modyfikacji.

W przypadku braku akceptacji nowych Ogólnych Warunków Umów, stosunek umowny pomiędzy obiema stronami będzie rozumiany jako rozwiązany z tym momentem, bez uszczerbku dla wykonania zaległych zobowiązań, w szczególności tych o treści ekonomicznej pochodzących z usług świadczonych wcześniej przez Projekt DNA.

 

 

5. USTALENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ Projekt DNA I CENY

1. Użytkownicy mogą uzyskać, po uiszczeniu ustalonej ceny, dostęp do następujących usług analizy DNA i/lub raportów genetycznych:
– „ANCESTRUM”
– „PEŁNA SEKWENCJALIZACJA EGZOMU” (koniecznie obejmuje test genetyczny).
– PEŁNA SEKWENCJALIZACJA GENOMU” (koniecznie obejmuje badanie genetyczne).
Generalnie usługa świadczona przez DNA Project jest kompleksowa: użytkownik otrzymuje osobisty zestaw do pobrania próbki śliny, użytkownik deponuje swoją ślinę w probówce, wypełnia załączony formularz i zwraca ją do DNA Project, która wraz z otrzymanej próbki, wykonuje analizę DNA i na koniec wysyła do użytkownika odpowiedni raport genetyczny.
Jeżeli jednak użytkownik posiada już RAW DATA (plik z jego surowymi danymi genetycznymi), usługa świadczona przez DNA Project będzie ograniczona do opracowania, w świetle tego pliku, konkretnego raportu genetycznego zleconego przez użytkownika i wysłania do niego.
Oferowane przez DNA Project badania i raporty genetyczne będą dalej zwane PRODUKTAMI UMOWYMI.

2. Ceny PRODUKTÓW UMOWNYCH będą zgodne z cenami podanymi na stronie internetowej.
DNA Project może bezwarunkowo modyfikować ceny, a modyfikacja będzie wiążąca dla użytkownika od momentu pojawienia się na stronie.

 

 

6. PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW OBJĘTYCH UMOWĄ (USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ Projekt DNA)

1. Cały proces zamawiania usług będzie realizowany w sposób całkowicie elektroniczny poprzez stronę internetową stworzoną w tym celu przez DNA Project, znajdującą się pod adresem URL: https://ancestrum.com; i będzie prowadzona w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim lub polskim, w zależności od wyboru użytkownika.
W ramach ww. serwisu wnioskodawca uzyskuje dostęp do sklepu internetowego Projektu DNA i wypełnia widniejący w nim formularz elektroniczny, wstawiając z niego dane niezbędne do jego identyfikacji (oraz, jeśli dotyczy, wzmiankę o reprezentacji, którą składa ), na dane wymagane przepisami podatkowymi i do fakturowania, w tym dane niezbędne do świadczenia usługi (specyfikacja żądanego PRODUKTU UMOWNEGO i miejsca dostawy) oraz płatności (wybór formy płatności i potwierdzenie zakupu).
2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje na swoją odpowiedzialność, że wszystkie dane podane w formularzu do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia są zgodne z prawdą, aktualne i dostosowane do rzeczywistości. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia, a także za wszelkie szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, wyrządzone DNA Project lub stronom trzecim przez dostarczone informacje, ponieważ dane dostarczone przez użytkownika nie są zaktualizowane, fałszywe lub niedokładne lub w jakikolwiek sposób nie odpowiadają rzeczywistości.
3. Usługi można zamawiać XNUMX godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Z zastrzeżeniem prawa do przerwania usług w celu konserwacji systemu lub z innego powodu.

 

7. OKREŚLENIE KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO USŁUG (UŻYTKOWNICY)

1. Osoby fizyczne mogą być użytkownikami (a zatem żądać usług), nigdy osobami prawnymi.
2. W przypadku zamieszkania poza Hiszpanią, użytkownik oświadcza i gwarantuje na własną odpowiedzialność, że nie podlega żadnym prawnym zakazom lub ograniczeniom, w tym między innymi zakazom lub ograniczeniom związanym z wysyłaniem naszego DNA próbki z jego kraju zamieszkania lub, ogólnie, wszelkie zakazy lub ograniczenia związane - bezpośrednio lub pośrednio - z kontraktowaniem usług genetycznych, takich jak te, o które zwrócono się do Projektu DNA.
3. Wniosek o świadczenie musi być zawsze złożony przez odpowiednio zidentyfikowaną osobę, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, chociaż wniosek taki może być złożony we własnym imieniu lub w imieniu osoby małoletniej lub podlegać środkom wspierającym do wykonywania jego/jej zdolności prawnej, która obejmuje jego/jej reprezentację.
W przypadku reprezentacji:
1º) Użytkownik musi wskazać dane osoby reprezentowanej (imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny), należycie ją identyfikując;
2º) Musi istnieć absolutny brak konfliktu interesów pomiędzy użytkownikiem a osobą, którą reprezentuje w odniesieniu do procesu decyzyjnego (kontraktowania usług świadczonych przez Projekt DNA); oraz
3º) Jeżeli udział mocodawcy w podejmowaniu decyzji jest możliwy, biorąc pod uwagę stopień wystarczalności jego woli, w przypadku osoby o ograniczonej zdolności do czynności lub jej dojrzałości, w przypadku osoby małoletniej (co domniemywa się w każdym przypadku, gdy ma ona więcej niż 12 lat), zgodę mocodawcy wraz z przedstawicielem ustawowym wyraża również mocodawca. W przypadku braku możliwości uczestniczenia zleceniodawcy w podejmowaniu decyzji z powodu niespełnienia tych warunków wystarczy zgoda przedstawiciela ustawowego.
4. Użytkownik gwarantuje na własną odpowiedzialność prawdziwość wszystkich danych przekazanych w tym celu w formularzu do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. jego tożsamości, wieku prawnego i pełnej zdolności do czynności; oraz, w przypadku reprezentacji, tożsamości reprezentowanej strony, rzeczywistości jej reprezentacji, braku konfliktu interesów między nimi, a także, w stosownych przypadkach, pochodzenia braku wyrażenia zgody jego reprezentowanej strony.
W związku z tym użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje podane za pośrednictwem strony internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone DNA Project lub stronom trzecim.
W każdym przypadku, jeśli DNA Project ma wątpliwości co do prawdziwości jakichkolwiek danych podanych przez użytkownika, może odmówić dostępu do żądanych usług, w takim przypadku będzie musiał przystąpić do zwrotu kwot wstępnie autoryzowanych przez użytkownika, używanie w tym celu tych samych środków, którymi użytkownik płaci za usługi.

 

 

8. ZAPŁATA CENY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

DNA Project przystąpi do pobierania opłat za usługi natychmiast po ich weryfikacji przez użytkownika, którego płatność może być dokonana za pomocą dowolnej metody płatności wskazanej w serwisie.
W każdym przypadku płatność nie zostanie uznana za dokonaną do momentu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na koncie DNA Project, tak więc umowa będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu przez DNA Project potwierdzenia wpłaty.
Jeżeli transakcja zostanie z jakiegokolwiek powodu odrzucona przez zarządzający nią zewnętrzny podmiot finansowy lub jeżeli pełna kwota odpowiadająca kwocie usług nie została zapłacona, zawarcie umowy zostanie zawieszone, informując użytkownika, że ​​transakcja nie została sfinalizowana.

 

 

9. DOSTARCZANIE USŁUGI PRZEZ Projekt DNA

Gdy DNA Project otrzyma akredytowany dowód otrzymania na swoje konto pełnej zapłaty za złożone zamówienie, przystąpi do dostawy PRODUKTU UMOWNEGO, który integruje zamówienie, w następujących warunkach:

A) W odniesieniu do PRODUKTÓW UMOWNYCH, które zawierają probówkę do pobierania śliny:

Faza I – WYSYŁANIE TUBY KOLEKCJONERSKIEJ:
DNA Project przetworzy przesyłkę w ciągu maksymalnie 10 dni (z wyjątkiem opóźnień nie wynikających z jej woli), a przesyłka musi zostać dostarczona pod adres wskazany przy składaniu zamówienia drogą elektroniczną.
Ryzyko i wydatki związane z transportem. DNA Project ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie, w całości lub w części, dostarczonych probówek zbiorczych, od momentu wykonania umowy (poprzez elektroniczne sformułowanie zamówienia) do dostawy, z wyjątkiem przypadku siły wyższej lub przypadku wydarzenie.
Koszty wysyłki ponosi Projekt DNA, a podatki, opłaty urzędowe i koszty związane z odprawą celną ponosi użytkownik.
Obowiązek usunięcia wszelkich wad lub usterek w zestawach DNA wysłanych do użytkownika. DNA Project zobowiązuje się dostarczyć dostarczone zestawy DNA w idealnym stanie.
W tym celu DNA Project zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego zestawu pod warunkiem zgłoszenia tego przez użytkownika w ciągu maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zestawu.
Z tego zobowiązania gwarancyjnego wyłączone są zestawy DNA, które są wadliwe z winy użytkownika.
Faza 2: WYSYŁANIE ZUŻYTEJ PROBÓWKI DO DNA Projekt:
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wysyłkę do biura DNA Project, mieszczącego się w Madrycie, Plaza de la Castellana, n.º 95, 28 piętro, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, w maksymalnym okresie 30 miesięcy od daty od otrzymania probówki przez użytkownika i 3 miesiące od daty złożenia śliny w probówce.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje na własną odpowiedzialność, że dostarczona próbka śliny jest jego własnością lub, w stosownych przypadkach, osoby, którą reprezentuje.
Faza III: WYSYŁANIE RAPORTU GENETYCZNEGO DO UŻYTKOWNIKA:
Od daty otrzymania probówki używanej przez DNA Project w swoich biurach, DNA Project będzie mieć maksymalnie 9 tygodni (z wyjątkiem problemów technicznych, należycie zgłoszonych użytkownikowi) na przesłanie żądanego raportu genetycznego na adres e-mail podane przez użytkownika przy składaniu zamówienia drogą elektroniczną.
Jeśli laboratorium nie jest w stanie przetworzyć próbki śliny (albo dlatego, że ilość dostarczonej śliny jest niewystarczająca, albo dlatego, że próbka nie zawiera wystarczającej objętości DNA, albo dlatego, że wyniki przetwarzania nie spełniają standardów dokładności wymaganych przez DNA Project) , DNA Project ponownie przetworzy tę samą próbkę bez żadnych kosztów dla użytkownika. A jeśli ta druga próba przetworzenia tej samej próbki nie powiedzie się, DNA Project zaoferuje użytkownikowi, ponownie bez żadnych kosztów dla użytkownika, możliwość wysłania kolejnej probówki w celu złożenia drugiej próbki. Jeśli jednak użytkownik, po zaakceptowaniu oferty, w przypadku niepowodzenia próby przetworzenia drugiej próbki przez DNA Project, DNA Project nie będzie już wysyłać dodatkowych zestawów do pobierania próbek. W takich okolicznościach użytkownik będzie jednak uprawniony do pełnego zwrotu kwoty zapłaconej na rzecz Projektu DNA, pomniejszonej o koszty wysyłki i obsługi.
Po dokonaniu takiego zwrotu użytkownik zgadza się nie przesyłać ponownie kolejnej próbki śliny w nowym żądaniu usług DNA Project. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, jeśli przetwarzanie nie powiedzie się, użytkownik nie będzie uprawniony do powtórnego przetworzenia próbki ani do zwrotu pieniędzy.
B) W odniesieniu do PRODUKTÓW UMOWNYCH, które nie zawierają probówki do pobierania śliny, ponieważ są one ograniczone do raportu genetycznego z już dostępnych DANYCH SUROWYCH:
O ile nie wystąpią problemy techniczne należycie zgłoszone użytkownikowi, DNA Project przetworzy przesyłkę w ciągu maksymalnie 9 tygodni od daty zamówienia lub, jeśli ma to zastosowanie, od daty otrzymania pliku RAW DATA, jeśli nie został on załączone przy składaniu zamówienia; a żądany raport genetyczny należy przesłać na adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas składania zamówienia drogą elektroniczną.

 

 

10. WYŁĄCZENIE ZYSKÓW I JAKICHKOLWIEK PRAW DO OWOCÓW POCHODZĄCYCH Z ANALIZY GENETYCZNEJ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udostępnienie jego próbki DNA i przetwarzanie jego danych genetycznych nie daje mu żadnych praw do badań naukowych lub edukacyjnych lub publikacji o tym samym charakterze ani do opracowanych usług lub produktów przez Projekt DNA lub przez organizacje lub osoby z nim powiązane, do których przyczynił się taki wkład i przetwarzanie; ani, ogólnie rzecz biorąc, żadnego prawa do uzyskania jakiejkolwiek korzyści ekonomicznej, ponieważ jedno i drugie jest pozbawione jakiegokolwiek celu lub motywu zysku.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z postanowieniami Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, użytkownik jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy ( pozostawienie bez skutku zawartej umowy, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez jakiejkolwiek kary) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik I, poprzez Strona internetowa: https://ancestrum.com W każdym przypadku skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, zatem do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy, aby użytkownik powiadomił o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane przez poczta lub e-mail).
Użytkownik akceptuje jednak i zgadza się, że świadczenie usług może rozpocząć się przed upływem okresu odstąpienia oraz że w przypadku odstąpienia od umowy po całkowitym zrealizowaniu świadczenia usługi, takie odstąpienie nie będzie podlegało wykonaniu przeciwko Projekt DNA. W związku z tym możliwość anulowania będzie uzależniona od tego, że dana usługa nie została zrealizowana przez Projekt DNA, tak więc tylko w przypadku, gdy powiadomienie o anulowaniu nastąpiło przed tym momentem, skorzystanie z tego prawa będzie wykonalny.
W przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa odstąpienia od umowy w odpowiednim terminie i formie, DNA Project zwróci użytkownikowi dokonane płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym DNA Project został poinformowany o decyzji użytkownika o odstąpieniu od umowy. Takiego zwrotu dokonuje się przy użyciu tych samych środków, którymi użytkownik płaci za usługi, chyba że użytkownik wyraźnie postanowił inaczej. W przypadku braku możliwości zwrotu pieniędzy tymi samymi środkami z przyczyn niezależnych od DNA Project, poszukana zostanie najwłaściwsza opcja zwrotu pieniędzy, pozostawiając kwotę do dyspozycji użytkownika jako kaucję.

 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH

Ochronę danych osobowych, a w szczególności ochronę danych genetycznych użytkownika regulują postanowienia określonych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej ANCESTRUM (odpowiednio „OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI” i „OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH”), których treść należy rozumieć jako integralną część niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY.

 

 

13. OBOWIĄZKI

Strony zobowiązują się do przestrzegania swoich zobowiązań prawnych i umownych wynikających z niniejszych ogólnych warunków. Jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub utrudnia drugiej stronie wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, druga strona ma prawo dochodzić odszkodowania za szkody, zarówno za szkody wtórne, jak i utratę zysku.
Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenia, w których osobiście popełniły, a druga strona jest zwolniona z odpowiedzialności za wszelkie błędy, oszustwa lub wina, których nie można jej przypisać, oraz za wszelkie szkody wynikające z takich naruszeń, które można przypisać drugiej stronie umowy.
W szczególności, DNA Project nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowej niedostępności strony internetowej, jeśli jest to spowodowane przyczynami technicznymi aktualizacji lub konserwacji, przyczynami niezależnymi od DNA Project, zdarzeniami losowymi, siłą wyższą, problemami z dostępem do Internetu lub problemy technologiczne wykraczające poza staranne i rozsądne zarządzanie DNA Project. We wszystkich tych przypadkach, poza kontrolą i należytą starannością DNA Project, użytkownik nie otrzyma odszkodowania za ewentualne szkody poniesione przez tego ostatniego.

 

 

14. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Co do zasady nieważność sądowo ogłoszona części niniejszych ogólnych warunków nie pociąga za sobą nieważności całości, tak więc niniejsze klauzule zachowują ważność w pozostałej części. W takim przypadku dana klauzula lub klauzule zostaną zastąpione inną lub inną, która zachowuje skutki niniejszych ogólnych warunków umownych.

 

 

15. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO

Umowa podpisana pomiędzy DNA Project a użytkownikiem podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem hiszpańskim, niezależnie od jego zasad kolizji lub kolizji praw.

 

 

16. JURYSDYKCJA I KOMPETENCJE

Strony zgadzają się poddać, z wyraźnym i formalnym zrzeczeniem się wszelkiej innej jurysdykcji, która może im odpowiadać, jurysdykcji i kompetencji sądów i trybunałów miasta Madrytu w celu rozwiązania wszelkich różnic, które mogą powstać w związku z niniejszą umową lub są z nim powiązane, w tym wszelkie pytania dotyczące jego istnienia, ważności lub rozwiązania, lub jego interpretacji lub wykonania.

 

 

ZAŁĄCZNIK I: DOKUMENT ANULOWANIA
IMIĘ I NAZWISKO :
Dowód osobisty/dowód osobisty:
Adres:
Adres:
„PROJEKT DNA, SL”
Obsługa klienta
NIF º B-02884526
Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046)
Telefon: +34 910 059 099
E-mail: [email chroniony]

Temat: Skorzystanie z PRAWA ODSTĄPIENIA

Za pomocą niniejszego dokumentu korzystam z prawa odstąpienia ustanowionego w Królewskim Dekrecie Ustawodawczym 1/2007 z dnia 16 listopada XNUMX r., który zatwierdza poprawiony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, dotyczących umowa o świadczenie usług zawarta z „PROJEKTEM DNA, SL” przez Internet w dniu […].
Postanowienie, o którym Ci komunikuję, wykonywane jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ww. rozporządzeniem.
O godz. […], w dniu […].

SD (tylko jeśli formularz jest składany w wersji papierowej): […].

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://ancestrum.com/legal-es/#section|5

  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do domu
   Oblicz koszty dostawy
   Zastosuj kupon